Cauta

  • english
  • česky
  • romania
 

RTO TIP REGENUS 2011 / 2

S.C. OTK PRINT RO SRL Dej titular al proiectului “Construire structurã sustinere instalatie de Oxidare termicã regenerativã RTO tip REGENUS 2011/2 +instalatiile aferente “ anuntã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentia Regionalã pentru Protectia Mediului Cluj Napoca, de a nu solicita efectuarea evaluãrii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobãrii de dezvoltare pentru proiectul “Construire structurã sustinere instalatie de Oxidare termicã regenerativã RTO tip REGENUS 2011/2 +instalatiile aferente “ propus a fi amplasat în str Vâlcele nr 48 A loc. Dej jud Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 99 , în zilele de luni-joi între orele 8 30 – 16 30 si vineri , între orele 8 30 – 14 00 precum si la urmãtoarea adresã de internet office@arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunt, pâna la data de 28.07.2011.

 

 In sus

copyright © 2007 OTK Group  
Protejarea datelor personale | Declaratie de accesibilitate | site map

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2